Uzależnienia – problem ciągle aktualny

Teoretycznie o uzależnieniach mówi się i pisze bardzo dużo. To sprawia, że mamy takie wrażenie, że problem będzie docierał do szerokiego grona społeczeństwa i dlatego jego traktowanie jest poważne. Z drugiej strony mamy nikłe albo żadne działania ze strony organów państwowych czy instytucji społecznych, by radzić sobie z tym zjawiskiem. W prowadzonych dyskusjach nie licząc wyjątków większość osób obawia się skutków jakie mogą powodować narkotyki a także mocno ubolewa się nad tymi skutkami jakie mogą się pojawiać po spożyciu. Obecnie problem uzależnień mocno się rozwija. Rośnie liczba różnych produktów, od których można będzie się uzależnić. Nikt oczywiście nie przyznaje się do uzależnienia cały czas pojawia się przekonanie o tym, żę chodzi wyłącznie o chęć spróbowania czy pewne przyzwyczajenie. Jednak jest rzeczą oczywistą, że każde uzależnienie wpływa różnorako na nasze skutki psychiczne i fizyczne. Dlatego właśnie omawianie działania narkotyków na nasz organizm powinno być szerokie i rozpowszechnione.

Uzależnienie to forma problemu słonecznego, która jednak nie będzie definiowana w Encyklopedii Powszechniej, nie pojawia się także w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nie będzie definiowane również słowo takie jak nałóg i dlatego wskazanym będzie oczywiście zwracać uwagę na inne języki w tym między innymi na język angielski i słowo addiction z łacińskiego adictus, co oznaczać będzie w okresie Starożytnego Rzymu osobę, która decyzją sądu została oddana wierzycielowi jako zamiana za długi, jakich dana osoba nie była w stanie spłacać.

Pamiętajmy, żę uzależnienia są poważnym problemem natury psychicznej, dlatego właśnie tak ważne będzie przeprowadzenie badań psychologicznych, biologicznych czy socjologicznych. Zawsze podkreślano, że to złożony problem tutaj źródłem tych poważnych problemów mogą być tak naprawdę dostępne na rynku różnorakie środki. Uzależnić się można obecnie od wielu różnych elementów między innymi takich spraw jak: alkoholizm, narkomanię, zaburzenia odżywiania, lekomanię, siecioholizm, pracoholizm, nikotynizm, seksoholizm i hazard. Oczywiście to wyliczenie nie będzie całościowe, ponieważ pod tym problemem jest dużo więcej różnych elementów.

Obecnie problemem dla wielu osób okazuje się być siecioholizm, który rzeczywiście jest kłopotliwy. To zaburzenie sprawia, ze w sposób kompulsywny będzie się używać internet a to dalej będzie prowadzić do poważnych problemów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, pojawiać się będą zmiany patologiczne. Każda osoba, która ma problem z uzależnieniem od intenetu najczęściej będzie się pojawiać na chatach, grach online, grupach dyskusyjnych, portalach społęcznościowych. Pojawia się problem z rozbiciem cyklu dobowego u takiej osoby, dlatego nie trzeba się dziwić, że wieczorami na czatach są zawsze te same osoby. Skutki jakie niesie za sobą sieciochozlim będzie można pokonać wyłącznie w momencie, gdy udamy się na rozwiniętą psychoterapię.

Tym najbardziej rozpowszechnionym nałogiem będzie oczywiście alkoholizm. Choroba alkoholowa polega na tym, że tracimy kontrolę nad spożywanym alkoholem. Picie dużych ilości wynika z przymusu psychicznego oraz somatycznego. Mechanizm w przypadku alkoholików jest dość prosto wyjaśniony.

Zobacz więcej na: maciejzapala.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *