Ubezpieczenie auta w leasingu a szkoda całkowita

podatki1

Przedsiębiorcy przy zakupie firmowego samochodu najchętniej wybierają leasing. Podejmując decyzję o takiej formie finansowania zwykle kierują się miesięcznymi kosztami oraz korzyściami podatkowymi. Jednak przed podpisaniem umowy warto również zwrócić uwagę na mniej przyjemne, ale równie ważne kwestie, takie jak następstwa całkowitego zniszczenia lub kradzieży leasingowanego auta. 

Ubezpieczenie auta w leasingu

Podstawowym zabezpieczeniem na wypadek uszkodzenia lub utraty samochodu są polisy ubezpieczeniowe. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych (OC/AC) lub kradzieży auta (AC).

Przy poważniejszych wypadkach naprawa samochodu może okazać się nieopłacalna. W tej sytuacji ubezpieczyciel może orzec szkodę całkowitą. Co to takiego?

Jest to zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, którego koszty naprawy są wyższe niż jego aktualna wartość rynkowa. Szkoda całkowita występuje zarówno w dobrowolnych ubezpieczeniach np. autocasco i obowiązkowych polisach OC. Podstawową różnicą w tych dwóch przypadkach jest próg określający stosunek kosztów naprawy do wartości pojazdu. Stwierdzenie szkody całkowitej z tytułu ubezpieczenia AC jest możliwe, gdy cena naprawy przekracza np. 70 proc. wartości auta, dla OC wskaźnik ten musi przekroczyć 100 procent.

Szkoda całkowita a auto w leasingu

Orzeczenie szkody całkowitej na leasingowanym samochodzie każdorazowo skutkuje wygaśnięciem umowy. Co to oznacza dla leasingobiorcy? Do momentu wypłacenia odszkodowania lub zamknięcia śledztwa, w przypadku kradzieży samochodu, użytkujący zobowiązany jest regulować kolejne raty leasingowe zgodnie z harmonogramem. Dopiero po zakończeniu procesu likwidacji szkody z ubezpieczenia auta w leasingu możliwe jest ostateczne rozliczenie umowy.

Z powodu wcześniejszego wygaśnięcia kontraktu finansujący może zażądać uregulowania wszystkich rat zaplanowanych do końca właściwego okresu leasingu. W tym celu suma przyznanego odszkodowania trafia na konto leasingodawcy, ewentualna nadwyżka może być wypłacona klientowi lub zostać zaliczona na poczet kolejnej umowy na nowy samochód. Jeśli odszkodowanie nie pokryje pozostałych do spłaty zobowiązań, niestety korzystający będzie musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni.

Wypłata odszkodowania – co dalej z ubezpieczeniem?

Likwidacja szkody całkowitej z polisy AC zazwyczaj automatycznie kończy się rozwiązaniem umowy ubezpieczeniowej, a co za tym idzie wygaśnięciem ochrony. W przypadku OC sprawa jest bardziej skomplikowana.

Nawet całkowicie zniszczony pojazd figurujący w rejestrze musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Do chwili wyrejestrowania samochodu właściciel zobowiązany jest regulować kolejne składki, bo orzeczenie o szkodzie całkowitej nie oznacza wygaśnięcia polisy OC. Rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem jest możliwe wyłącznie po wyrejestrowaniu pojazdu, w tym celu samochód musi zostać zezłomowany. W przypadku kradzieży do wyrejestrowania auta wymagane jest specjalne zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub postanowienie umorzenia śledztwa. Należy pamiętać, że niezapłacenie kolejnej składki na ubezpieczenie OC nie powoduje wygaśnięcia polisy, wręcz przeciwnie ubezpieczenie zostanie przedłużone na kolejny rok, a firma ubezpieczeniowa zwróci się o uregulowanie należnej sumy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *