Podatek VAT – doradztwo

Już samą istotę VAT-u oraz innych podatków pośrednich trudno jest ująć w sposób syntetyczny. Jeszcze trudniej jest te podatki prawidłowo rozliczać, czy też zapewnić im finansową efektywność. Warto więc rozważyć skorzystanie z profesjonalnego doradztwa podatkowego dla firm, które pozwoli wyeliminować potencjalne błędy, a także ograniczyć koszty i ryzyka.

Bycie płatnikiem podatku VAT, obok licznych zalet ma również co najmniej dwie poważniejsze wady. Należą do nich trudniejsze rozliczenia z urzędem skarbowym, a także skomplikowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w których na dodatek regularnie dochodzi do istotnych zmian. Dlatego wiele przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia w tym zakresie, jak również pomocy w identyfikacji możliwości zrównoważonego planowania podatków, decyduje się korzystać z usług doradztwa podatkowego. Jak takie usługi mogą wesprzeć planowanie i optymalizację podatkową? Co oferują w ramach doradztwa VAT? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Planowanie i optymalizacja podatkowa – legalny sposób na obniżenie podatków

Na temat optymalizacji i planowania podatkowego (tax planning) pojawiło się w ostatnich latach sporo mitów. Pojęcia te, zupełnie niesłusznie są czasem utożsamiane z działaniami, pozwalającymi na unikanie podatków. Tymczasem w praktyce, tax planning polega na takim programowaniu działalności biznesowej, które umożliwia prawidłowe i zgodne z literą prawa wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, przy jednoczesnym uzyskaniu możliwie jak najniższego wymiaru zobowiązań podatkowych. Dzięki niemu, firma nie płaci więcej niż faktycznie musi, a zaoszczędzone kwoty może przeznaczyć na inwestycje lub inne cele finansowe.

Niezrozumienie istoty optymalizacji może wynikać z faktu, że wiąże się ona z bardzo skomplikowanymi kwestiami z zakresu prawa podatkowego (w tym również międzynarodowego), ekonomii oraz rachunkowości. Dlatego w tym wypadku przedsiębiorstwa najczęściej nie są w stanie obejść się bez wiedzy i doświadczenia ekspertów ds. planowania i optymalizacji, zatrudnionych w firmach specjalizujących się w doradztwie podatkowym i biznesowym.

Doradztwo podatkowe dla firm a planowanie podatkowe

Działania podejmowane w kontekście planowania podatkowego mogą być skuteczne tylko pod warunkiem, że zespół projektowy firmy doradczej dobrze zna specyfikę zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i branży w której ono funkcjonuje. Każdy klient znajduje się bowiem w określonej sytuacji prawnej i majątkowej, a co za tym idzie, planowanie nie może opierać się na wykorzystywaniu uniwersalnego zestawu rozwiązań. Z drugiej jednak strony, musi bazować na rozwiązaniach podatkowych zgodnych z prawem i bezpiecznych dla podatnika. Dlatego czasami zdarza się, że firma doradcza, proponując unikalne i nowatorskie działania, rekomenduje klientowi wystąpienie do organów podatkowych z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów. W ten sposób, zyskuje on całkowitą pewność, że urząd skarbowy zaakceptuje stosowane przez niego rozwiązania.

Co ważne, choć zakresem optymalizacji i planowania najczęściej obejmuje się podatek dochodowy oraz podatek VAT, to jednak równie dobrze mogą one dotyczyć wszystkich płaconych przez przedsiębiorstwo danin publicznych. Firmy doradcze, w zależności od potrzeb klienta, mogą wspierać go zarówno w planowaniu obciążeń z tytułu jednego wybranego rodzaju podatku, jak i w tworzeniu kompleksowych, zaawansowanych strategii podatkowych obejmujących całą jego działalność.

Jeśli chodzi o zestaw usług, które są oferowane w ramach planowania i optymalizacji podatkowej, to najczęściej składa się na niego: identyfikacja obszarów możliwych do optymalizacji, zbudowanie optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury holdingowej, czy opracowanie podatkowo najkorzystniejszej struktury finansowania działalności. Oferowana jest również optymalizacja w zakresie opodatkowania wynagrodzeń kadry zarządzającej, a także z tytułu podatku od nieruchomości. A na jaką pomoc można liczyć w kontekście podatku VAT?

Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT

Firmy specjalizujące się w audycie i doradztwie podatkowym, takie jak EY (szczegóły oferty na: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/vat–gst-and-other-sales-taxes), wspierają swoich klientów w identyfikacji i wykorzystywaniu możliwości zrównoważonego planowania podatkowego w zakresie VAT-u, a często również – cła, akcyzy, opłat ekologicznych i innych podatków pośrednich. Pomoc polega jednak nie tylko na bieżącym doradztwie i rozliczaniu tych zobowiązań. Podstawowe usługi w tym obszarze obejmują:

  • optymalizację podatkową i analizę operacji krajowych i międzynarodowych,
  • ocenę skutków przeprowadzanych operacji w kontekście przepisów dotyczących podatku VAT,
  • identyfikację i wdrażanie możliwych rozwiązań poprawiających płynność finansową,
  • opracowywanie i pomoc we wdrażaniu działań, pozwalających zmniejszyć ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych,
  • analizę zależności między podatkiem VAT oraz innymi obciążeniami podatkowymi.

Konsultanci firm doradczych są w stanie skutecznie rozwiązywać problemy podatkowe swoich klientów, dzięki systematycznej i wnikliwej analizie obowiązujących przepisów, a także bogatemu doświadczeniu, jakie zdobywają wspierając przedsiębiorstwa z różnorodnych branż. W razie potrzeby mogą też reprezentować swojego klienta w kontaktach z kontrahentami oraz aparatem skarbowym.

 

Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *