Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT

Nowy wykaz podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Takie zmiany zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Od 13 stycznia 2018 r. do ustawy o VAT został dodany art. 96b ustawy o VAT, który przewiduje prowadzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazy dwóch kategorii podmiotów. Wykazy te nie obejmują jednak większości podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (zob. tabelę).

Omawiany projekt zmienia to poprzez połączenie wskazanych wykazów w jeden, który zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Wykazy prowadzone przez  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Obecny stan prawny

Dwa wykazy, tj.:

  1. wykaz podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT,
  2. podmioty, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Stan prawny po zmianach

Jeden wykaz, tj. wykaz podmiotów:

  1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Nowy wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę (zob. projektowany art. 96b ust. 8 ustawy o VAT). Dzięki temu podatnicy uzyskają możliwość łatwego ustalenia aktualnego statusu kontrahentów jako podatników VAT, jak również uzyskania wielu dotyczących ich informacji (zob. tabelę), w tym daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Dzięki umieszczeniu tych danych w wykazie – jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu – „(…) podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta”.

Zmiany przewidują również możliwość wnioskowania przez podmioty wniosków o usunięcie lub sprostowanie danych (innych niż dane osobowe) niezgodnych ze stanem rzeczywistym (zob. projektowany art. 96b ust. 11 ustawy o VAT). Ewentualna odmowa przez Szefa KAS dokonania takiego usunięcia lub sprostowania mieć będzie formę decyzji (zob. projektowany art. 96b ust. 12 ustawy o VAT.

Omówione zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r.

Polecamy w Portalu FK:

 

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr druku nie został jeszcze nadany).

 

Tomasz Krywan
Doradca podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *