Najczęstsze problemy ze spadkiem, czyli co może się nie udać?

Problem ze spadkiem pojawia się najczęściej w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spadkodawca miał długi. Bardzo często są także trudności z ustaleniem wszystkich spadkobierców. Co jednak sposoby, aby poradzić sobie z tymi problemami. Przede wszystkim warto znać podstawy dziedziczenia i nie spieszyć się z przyjęciem spadku.

O spadku słów kilka, czyli jakie masz możliwości

Przede wszystkim otwarcie spadku rozpoczyna się z chwilą dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Od tego momentu mamy 6 miesięcy na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Aktem potwierdzającym otwarcie spadku jest akt zgonu. To dlatego sprawy spadkowe mogą ciągnąć się latami, jeśli brak formalnego dokumentu potwierdzającego. Taki stan rzeczy miał miejsce po wojnie, kiedy często rodziny po wielu latach otrzymywały potwierdzenie śmierci członka rodziny. Spadek można przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Jeśli mamy podejrzenia, że spadek może być obciążony długiem, to najlepiej go odrzucić. Oczywiście wcześniej możemy podjąć pewne kroki, by dowiedzieć się czy interesy czy dom spadkobiercy były obciążone. Należy pytać rodziny, współpracowników, wszystkich którzy mogliby coś wiedzieć. Można również wystosować wniosek do banku o udzielenie informacji, powołując się na toczące się postępowanie spadkowe i dołączając akt zgonu spadkodawcy. To jednak może nie wystarczyć, by bank udzielił nam jakiejkolwiek informacji o rejestrach BIK, BIG czy KRD. Możemy również poprosić o wykonanie spisu inwentarza. To również może pozwolić ocenić czy spadek jest obciążony długiem. Przyjęcie spadku odbywa się poprzez oświadczenie woli, które można sporządzić u notariusza lub w sądzie, dzięki temu może odbyć się sprawa spadkowa.

Masa spadkowa i jej podział

Jeśli jest więcej niż jeden spadkobierca, a tak jest zazwyczaj to masa spadkowa dzielona jest między wszystkich spadkobierców, do momentu kiedy któryś z nich nie odrzuci spadku. Do momentu podziału wszyscy, którzy zdecydowali się na przyjęcie spadku odpowiadają za masę spadkową w równym stopniu. To znaczy również mogą zgłosić się do nich wierzyciele spadkodawcy. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców zdecyduje się na spłacenie długów, pozostali muszą mu zwrócić swoją część. W sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców otrzymał znaczącą darowiznę od spadkodawcy za życia, a spadkodawca nie wykluczył jej ze schedy spadkowej, zostaje ona doliczona w skład masy spadkowej. Może się przez to okazać, że ten spadkobierca nie otrzyma nic lub będzie jeszcze musiał spłacić pozostałych spadkobierców.

Problemy ze spadkami – trudność w skontaktowaniu się ze spadkobiercami

To wnioskodawca ma w obowiązku podać dane kontaktowe do wszystkich spadkobierców. Problem w tym, gdy nie ma takich informacji. W takiej sytuacji nie stoi jednak na straconej pozycji, gdyż może wystąpić do sądu z wnioskiem o wystosowanie ogłoszenia o sprawie spadkowej. Takie ogłoszenie może ukazać się w prasie ogólnopolskiej, a także jednostce samorządu terytorialnego (siedzibie Urzędu Gminy, Urzędu Miasta). Po upływie pół roku od ukazania się ogłoszenia uznaje się, że każdy spadkobierca mógł się z nim zapoznać i można przystąpić do procedowania.

Wykluczenie spadkobiercy, a także unieważnienie testamentu – kiedy jest możliwe?

Jeśli ma się dowody na to, że jeden ze spadkobierców jest niegodny dziedziczenia może je przedstawić do trzech lat od otwarcia spadku. Dotyczy to sytuacji, gdy spadkobierca dopuścił się zamordowania spadkodawcy bądź też zlecił jego zabójstwo, spowodował jego duży uszczerbek na zdrowiu bądź na majątku. Jeżeli spadkobierca groźbą wpłynął na kształt testamentu i można to udowodnić, to oczywiście taka osoba również zostaje wykluczona z masy spadkowej. W takich sytuacjach czekają ją oczywiście jeszcze inne konsekwencje prawne. Oczywiście testament można podważyć, jeśli są dowody na to, że został podrobiony lub przerobiony. Takich spraw wbrew pozorom odbywa się całkiem sporo. Zakwestionowania testamentu można dokonać w ciągu 3 lat od dowiedzenia się o przyczynie nieważności, jednak nie później niż 10 lat od otwarcia spadku.

Z masy spadkowej może być również wykluczony małżonek, jeżeli spadkodawca przed śmiercią wystąpił z pozwem o rozwód z orzeczeniem o winie. Problemy ze spadkami są złożone, jednak każda sprawa może zakończyć się pomyślnie, wystarczy skorzystać z pomocy adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *