Kto musi odprowadzać podatek VAT, a kto może z niego zrezygnować?

dokumenty

Płacenie podatków to dla przedsiębiorcy przykra konieczność. Jednak systemu nie da się obejść, dlatego znacznie lepiej go po prostu poznać i wybrać najkorzystniejszą formę rozliczenia z fiskusem, biorąc pod uwagę swoją indywidualną sytuację. Płacenie podatku dochodowego (PIT) jest obowiązkowe, natomiast odprowadzanie podatku VAT – opcjonalne. Kiedy warto zostać podatnikiem VAT, a kiedy bardziej opłaca się skorzystać ze zwolnienia?

Kto ma prawo do zwolnienia

Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by opłacać podatek VAT. Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  • których obrót podatkowy w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 150 000 zł
  • którzy nie prowadzą działalności, zobligowanej ustawą do odprowadzania podatku VAT
  • są podatnikami korzystającymi ze zwolnienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

Pozostali podatnicy, czyli ci, których sprzedaż przekroczyła limit oraz ci, którzy wykonują czynności nieuwzględnione w art. 43 ustawy – w toku prowadzonej działalności są zobowiązani do tego, by rozliczać podatek od towarów oraz usług.

Czym jest podatek VAT?

Mówiąc najprościej podatek VAT to inaczej podatek od towarów oraz usług.  Uwzględniany jest na m.in. na fakturze VAT oraz na paragonie fiskalnym.

Zwolnieni z VAT-u i zobligowani do zgłoszenia

Jak wspominaliśmy wyżej, z odprowadzania podatku VAT mogą być zwolnione firmy,  których łączna sprzedaż opodatkowana w poprzednim roku nie przekroczyła 150 000 zł. Podana kwota obowiązuje na rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie muszą one składać zgłoszenia rejestrującego do VAT-u, ponieważ są zwolnione podmiotowo.

Jeśli przedsiębiorca założył działalność gospodarczą, w jednym z miesięcy w roku, w takiej sytuacji próg jest obliczany proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. W tym wypadku kwota graniczna ulega zmniejszeniu. Przedsiębiorcy, których obroty przekroczyły dany próg nie mogą korzystać z takiego zwolnienia.

Do zgłoszenia się do VAT-u zobligowane są osoby, których działalność będzie dotyczyła sprzedaży towarów i usług zawartych na liście i która wymusza rejestrację bez względu na wartość sprzedaży.

Opłacać podatek VAT czy skorzystać ze zwolnienia

Wiele osób, które rozpoczyna własną działalność gospodarczą i ma wybór zastanawia się, który wariant wybrać: zostać czynnym podatnikiem VAT czy też nie.  Zazwyczaj większość wolałaby uniknąć dodatkowych płatności, jednak w niektórych przypadkach opłacanie tego podatku jest wręcz korzystne. Przedsiębiorcy, dla których prognozowane obroty z prowadzonej działalności są wysokie lub realizują kontrakty na rzecz innych podatników, będących płatnikami VAT powinni zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT.

Dokonując wyboru powinniśmy wziąć pod uwagę, kto będzie odbiorcą naszych towarów czy usług. Jeśli głównie będziemy współpracować z firmami, wtedy bardziej będzie nam się opłacało zostać płatnikiem VAT, ponieważ takie osoby są zainteresowane odliczeniem podatku należnego, uwzględnionego przez sprzedawcę w fakturach. W tej sytuacji, jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT-u nabywca otrzyma wyłącznie rachunek, który uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli nabywcami towarów i usług danego podmiotu są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i firmy, które nie są podatnikami VAT. Dla nich przede wszystkim będzie się liczyła cena końcowa, ponieważ nie przysługuje im możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze. W takiej sytuacji bez wątpienia zwolnienie z opłacania podatku VAT będzie korzystne. Zwolnienie z VAT-u jest również dobre w sytuacji, gdy firma ma niewiele kosztów, które będą podlegać podatkowi VAT, takich jak opłaty za usługi finansowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenia itp.

W jaki sposób można zarejestrować się do VAT-u

Każda osoba, która chce zostać czynnym podatnikiem VAT musi dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego wypełniony druk VAT-R. Sama rejestracja jest bezpłatna. Nie jesteśmy też zmuszeni dokonać jej z chwilą założenia działalności, ale przed wykonaniem pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu, czyli z reguły przed wystawieniem pierwszej faktury sprzedaży. Z chwilą wystawienia faktury przed przedsiębiorcę, który jest zgłoszony do VAT-u będą to faktury zawierające kwotę netto, VAT i brutto. Każdy podatnik VAT jest zobowiązany do umieszczania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na fakturach oraz w ofertach.

Jeśli zamierzamy współpracować z firmami z UE, możemy również zarejestrować się jako unijny płatnik VAT. Wystarczy taką informację uwzględnić na druku. Różnica w stosunku do normalnego płatnika VAT będzie polegała na tym, że przed indywidualny nr trzeba dodać litery PL.

Do czego zobowiązany jest podatnik VAT

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT:

  • jest zobowiązany płacić do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży (jest to tzw. podatek należny)
  • może pomniejszać wysokość podatku VAT od sprzedaży o kwotę VAT-u od poniesionych zakupów
  • może występować o zwrot podatku VAT, jeśli podatek od zakupów ma wyższą wartość od sprzedawanego (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

Czynny podatnik VAT podlega obowiązkowi prowadzenia rejestrów vatowskich, składania miesięcznych lub kwartalnych (zgodnie z własnym wyborem) deklaracji VAT-7/VAT-7K. W tej deklaracji może wystąpić o zwrot podatku naliczonego nad należnym lub przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy.

W praktyce warto zlecić przygotowywanie takich deklaracji firmie, która oferuje usługi księgowe. Dzięki temu dokumenty będą przygotowane profesjonalnie oraz złożone do urzędu w terminie.

Zanim zarejestrujesz się sprawdź czy jest to opłacalne

Każda forma rozliczania się z fiskusem ma swoje wady i zalety. Jeśli nie mamy pewności czy w naszej aktualnej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie zostać podatnikiem VAT czy też nie to warto skorzystać z doradztwa podatkowego. Pracownicy licencjonowanego biura podatkowego po analizie dokumentów pomogą nam wybrać najkorzystniejszą dla nas formę opodatkowania.

Deklaracja o odprowadzaniu podatku VAT jest dla nas wiążącą na okres jednego roku. Po upływie tego terminu, jeśli stwierdzimy, że nie opłaca nam się być VAT-owcem możemy zrezygnować z opłacania składki. W tym celu wystarczy w terminie do 15 stycznia złożyć w US deklarację VAT-R jako aktualizację danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *