Co podlega opodatkowaniu PCC?

worth-writing

Czynności cywilnoprawne występują w wielu formach i dotyczą szerokiego spektrum spraw. Największy ich segment stanowią różnego rodzaju umowy, zawierane między osobami fizycznymi bądź instytucjami prawnymi. Omawiane czynności mogą także dotyczyć między innymi spraw alimentacyjnych, ubezpieczeniowych czy chociażby sprzedażowych. Część z nich podlega specjalnemu opodatkowaniu PCC – które?

Jaki zakres spraw?

Podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje względem rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się i wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek zapłaty podatku pojawia się zazwyczaj z chwilą wykonania czynności. PCC został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 roku.

Doradca podatkowy, do którego się udamy, przedstawi następujący katalog czynności, które podlegają wspomnianemu opodatkowaniu:

  • umowy sprzedaży – mogą dotyczyć wielu elementów. Znajdują się tu między innymi nieruchomości, rzeczy ruchome, ale także różnego rodzaju prawa majątkowe: użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo lokalu mieszkaniowego, użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego oraz do lokalu w domu mieszkalnym. Warto pamiętać, iż wymienionej wyżej umowy podlegają opodatkowaniu PCC o stawce 2%.
  • umowy pożyczki – może dotyczyć pieniędzy, ale także rzeczy oznaczonych co do gatunku. W tym przypadku biuro księgowe również określi stawkę na poziomie 2%.
  • umowy depozytu nieprawidłowego – 2%
  • umowy spółki – ich zakres obejmuje między innymi akty założycielskie. Stawka 0,5%.
  • umowy darowizny – mowa tu o części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (2%).
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub opłat (kolejno 2% i 1%).
  • umowy zamiany i dożywocia – w tym przypadku jest to również 2%.
  • ustanowienie hipoteki – tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami ustanowień: na zabezpieczenie wierzytelności od kwoty zabezpieczonej wierzytelności lub od wysokości nieustalonej. W pierwszym wypadku stawka wynosi 0,1%, natomiast w drugim jest to 19 złotych.
  • umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania lub ustanowienia odpłatnej służebności – w obu przypadkach będzie to 1% wartości.

Nie należy zapominać również o tym, że opodatkowaniu podlegają także wszelkie zmiany wymienionych umów, jeżeli związane są z podwyższeniem podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów, jeśli ich skutki są równoznaczne z wymienionymi czynnościami cywilnoprawnymi.

Biuro podatkowe powinno poinformować nas również o tak zwanej stawce karnej. Wynosi ona 20% i występuje w sytuacjach, gdy przed organem podatkowym oraz organem kontroli skarbowej w trakcie odpowiedniego postępowania lub kontroli podatnik potwierdzi zawarcie umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego (dotyczy także ich zmiany), a takiego podatku nie płaci.

Może zostać uruchomiana także wtedy, gdy pożyczkobiorca (może być to małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, siostra, brat, ojczym lub macocha pożyczkodawcy) potwierdza fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie udokumentował jej otrzymania.

Dręczy Cię jakieś pytanie? Wejdź na stronę internetową biura rachunkowego Kognitariat i rozwiąż swój problem z pomocą najlepszych specjalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *